Dziękuję za zaufanie!

 Dziś, 31 maja 2019 r. nowo wybrani posłowie do Parlamentu Europejskiego odebrali oficjalne zaświadczenia o wyborze.

Kampania zakończyła się dla nas sukcesem, choć była bardzo trudna i niestety w niewielkiej mierze dotyczyła meritum, czyli kwestii europejskich. Towarzyszyło jej za to wiele negatywnych emocji na niespotykaną dotąd skalę. Tym bardziej dziękuję wszystkim, którzy mieli odwagę opowiedzieć się za nami i naszym europejskim programem, mimo że często spotykał ich za to nieuzasadniony hejt i agresja. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali mi w kampanii, poświęcali swój cenny czas i przychodzili na spotkania. Dziękuję za zaangażowanie, za wszystkie rozmowy i rady. Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos. To dzięki Waszemu zaufaniu po raz trzeci sprawuję mandat posła do Parlamentu Europejskiego.

Jarosław Kalinowski