Noworocznie na ziemi płockiej

 5 stycznia 2018 roku Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski odwiedził powiat płocki.

Wizyta rozpoczęła się od konferencji prasowej w biurze PSL przy ul. Bielskiej, na którą licznie przybyli przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji. W konferencji udział wzięli: Jarosław Kalinowski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Piotr Zgorzelski Poseł na Sejm RP, Mariusz Bieniek Starosta Płocki, Lech Dąbrowski Przewodniczący rady Powiatu Płockiego oraz Zbigniew Maruszewski Przewodniczący Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Jako pierwszy głos zabrał Poseł do PE Jarosław Kalinowski, który w swoim wystąpieniu przybliżył planowane przez Komisję Europejską zmiany we Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, przedstawił propozycje PSL mające zabezpieczyć interesy polskich rolników, nawiązał również do sytuacji w Europie w aspekcie Brexitu oraz możliwych jego skutkach dla państw członkowskich UE.

Marszałek Adam Struzik odniósł się do wspólnego  sukcesu,  jakim jest oddzielenie  obszaru Warszawy od reszty Mazowsza dla celów statystycznych. Warszawę i przyległe do niej powiaty charakteryzuje znacznie wyższy dochód PKB na jednego mieszkańca w porównaniu z resztą Mazowsza. Województwo jako całość przekroczyłoby zatem średni próg dochodu, a zatem mogłoby korzystać jedynie z minimalnych środków w ramach unijnej polityki spójności. Dzięki statystycznemu oddzieleniu Warszawy reszta województwa może aplikować o wyższe dotacje. Marszałek odniósł się również do problemów w służbie zdrowia. Za zbyt niską uznał składkę na ubezpieczenie zdrowotne - przedstawił propozycję zwiększenia jej z 9% do 11% oraz przesunięcia środków ze składki rentowej, gdzie jest nadwyżka.

Kolejno głos zabierali: Starosta Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek, Przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski oraz Zbigniew Maruszewski Przewodniczący Mazowieckich Izb Rolniczych. W swoich wypowiedziach odnosili się do sytuacji w powiecie płockim, do problemów mieszkańców spowodowanych m.in. przeciążeniem dróg czy zanieczyszczeniem środowiska wynikającym z działalności PKN Orlen.

Kolejnym punktem wizyty posła Jarosława Kalinowskiego w powiecie płockim było spotkanie zorganizowane przez Zarząd Gminny Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Urzędzie Gminy w Starej Białej. W atmosferze świąteczno-noworocznej uczestnicy wysłuchali występu chóru działającego przy Centrum Aktywności Seniora w Płocku, podzielili się opłatkiem oraz przekazali sobie najlepsze życzenia na nowo rozpoczęty 2018 rok. Poseł zabierając głos, podziękował za zaproszenie i możliwość spotkania z seniorami. Odwołując się do doświadczeń zgromadzonych, spośród których wielu pamięta tragiczne czasy II wojny światowej, poseł poruszył kwestię wolności jako wartości, o którą należy dbać i którą trzeba szanować. Przypomniał także nadrzędny cel istnienia Unii Europejskiej, czyli ochronę państw członkowskich przed powtórzeniem się niszczących konfliktów zbrojnych.

Na zaproszenie posła Piotra Zgorzelskiego i wójta gminy Bielsk poseł Jarosław Kalinowski wziął także udział w spotkaniu świąteczno-noworocznym gminnej organizacji PSL w Bielsku. Tradycyjnie w okresie świąt Bożego Narodzenia Ludowcy spotykają się przy wspólnym stole, aby razem podsumować to, co wydarzyło się w ubiegłym roku. Nie inaczej było tym razem. Nie tylko podsumowano minione, ale też nakreślono plany na 2018 rok, wśród nich najważniejszy - przygotowanie do wyborów samorządowych.

Ostatnim punktem wizyty było spotkanie świąteczno-noworoczne Ludowców ziemi wyszogrodzkiej.

GALERIA ZDJĘĆ