"Praktyczne zastosowanie informatyki w rolnictwie" - konferencja w Łomży

23 lutego 2018r. odbyła się konferencja dotyczącą nowoczesnego rolnictwa organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży. Spotkanie na auli łomżyńskiej uczelni miało charakter otwarty. Przedstawiciele branży rolniczej, firm, rolnicy indywidualni, eksperci dyskutowali na temat „Praktycznych zastosowań informatyki w Rolnictwie". Uczestnicy konferencji pochylili się nad takimi sprawami jak:  

  • aplikacje, programy i rodzaje rozwiązań automatycznych w sterowaniu,
  • nowoczesne technologie w rolnictwie (w tym rolnictwo precyzyjne),
  • wykorzystanie automatyki w gospodarstwie rolnym,
  • zarządzanie produkcją roślinną i zwierzęcą,
  • wykorzystanie narzędzi informatycznych i innowacyjnych systemów automatyki,
  • zastosowanie dronów w rolnictwie,
  • środki pomocowe dla rolników i Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku.

 

Jednym z prelegentów był Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski, który w swoim wystąpieniu przedstawił m.in. zarys budżetu unijnego i Wspólnej Polityki Rolnej, oraz informował o środkach pomocowych w innowacjach informatycznych w rolnictwie.

W 1962r. Wspólna Polityka Rolna stanowiła 70% całego budżetu Unii i miała odpowiadać na potrzeby mieszkańców Europy Zachodniej. Do chwili obecnej pełni podobną funkcję zapewniając mieszkańcom Europy dostęp do najwyższej, jakości żywności w odpowiedniej cenie, jak również gwarantując producentom rolnym godziwe dochody.

W swojej wypowiedzi nt. budżetu unijnego na lata 2014-2020 i zasad obecnej Wspólnej Polityki Rolnej Poseł do EP Jarosław Kalinowski nawiązał do wysoko rozwiniętego polskiego sektora mlecznego i jego bezkonkurencyjności na rynku europejskim. Podkreślił, iż: „Polska jest największym netto-biorcą w Unii Europejskiej i dotyczy to zarówno rolnictwa jak i Polityki Spójności", jak również, że: „są takie dziedziny w naszej produkcji rolniczej, w których jesteśmy absolutnymi liderami w Unii Europejskiej". Omawiając perspektywę budżetową na lata 2021-2027 przedstawił główne cele Unii w ramach WPR:

1.       zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego dla całej Unii Europejskiej połączone z najwyższą jakością i ochroną środowiska poprzez akcenty: innowacyjność, nowe technologie, precyzyjne rolnictwo,

2.       wsparcie zatrudnienia w rolnictwie, w tym większe wsparcie dla młodych rolników,

3.       nowe wyzwania, czyli szeroko rozumiane bezpieczeństwo unijne.

Poseł wyjaśnił przy tym, że instytucje unijne planują częstsze kontrole nad krajami członkowskimi pod kątem realizacji celów, aby zwiększyć odpowiedzialność poszczególnych państw. Na koniec swojej wypowiedzi zwrócił natomiast uwagę na czekające nowy budżet problemy. Planowane cięcia środków, możliwość podniesienia składek, znaczne oszczędności oraz klauzule warunkowości dostępu do funduszy, to kwestie, które mogą mieć znaczące konsekwencje dla Polski i polskiego rolnictwa.

 

Organizatorzy konferencji - Urząd Marszałkowski i Wyższa Szkoła Agrobiznesu - zaprosili na kolejne wydarzenia z cyklu "Praktyczne zastosowanie informatyki w rolnictwie" w Bielsku Podlaskim (02.03.2018r.) oraz w Suwałkach w Parku Naukowo - Technologicznym (09.03.2018r.).

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA - KLIKNIJ TUTAJ