Rok Tadeusza Kościuszki w Gminie Maciejowice

W stulecie wielkiej manifestacji patriotycznej z 1917 roku i w dwustulecie śmierci Tadeusza Kościuszki 8 października br. w Krępie miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Symboliczny kopiec, usypany w 1861 roku na pamiątkę bitwy pod Maciejowicami, powiększył się o ziemię z miejsc, w których żył przywódca historycznej insurekcji. W wydarzeniu uczestniczył poseł Jarosław Kalinowski, członek Komitetu Honorowego Obchodów Roku Tadeusza Kościuszki w Gminie Maciejowice.

Około tysiąca osób zebrało się w niedzielne popołudnie wokół kopca Tadeusza Kościuszki utworzonego przez chłopów szykujących się do zbrojnego wystąpienia przeciwko zaborcy. Wszystkich przyciąga w to miejsce postać Tadeusza Kościuszki, człowieka wybitnego, wzoru postępowania nie tylko dla kolejnych pokoleń Polaków, a także bohatera historii m.in. Stanów Zjednoczonych. Swoim życiem, swoją otwartością na potrzeby ludzi wyprzedzał epokę, w której żył. Był wielkim polskim patriotą walcząc jednocześnie jako obywatel świata w różnych państwach o najbliższą jego sercu wartość - o wolność.  Postać Kościuszki może stanowić prawdziwy powód do dumy.  

Zebrani w Krępie mieli okazję oddać cześć Tadeuszowi Kościuszce i przypomnieć sobie jego bogaty życiorys. Ziemię, którą został powiększony kopiec, przywieziono z miejsc związanych z działalnością bohatera - ze Stanów Zjednoczonych, Kopca Kościuszki w Krakowie, Racławic, warszawskiej Pragi, Dubienki, Połańca, Terespola i Szczekocin.

Wydarzenie zostało upamiętnione na tablicy, którą odsłonili wspólnie wójtowie gmin Maciejowice i Sobolew - Sylwester Dymiński i Andrzej Koszutski. Poświęcenia dokonał ks. kan. Edmund Szarek. Goście honorowi - poseł do PE Jarosław Kalinowski, poseł na Sejm Grzegorz Woźniak oraz płk Jan Rydz, dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej z Wesołej - uhonorowani zostali natomiast pamiątkowymi statuetkami.