Śniadanie w Trójce, 2 grudnia 2017 r.

 Link do audycji TUTAJ