Śniadanie w Trójce, 9 grudnia 2017 r.

 Link do audycji TUTAJ