Śniadanie w Trójce, 16 grudnia 2017 r.

 Link do audycji TUTAJ