Śniadanie w Trójce, 13 stycznia 2018 r.

 Link do audycji TUTAJ