Śniadanie w Trójce, 14 kwietnia 2018 r.

 Link do audycji TUTAJ