Śniadanie w Trójce, 28 kwietnia 2018 r.

 Link do audycji TUTAJ