Śniadanie w Trójce, 2 czerwca 2018 r.

 Link do audycji TUTAJ