Śniadanie w Trójce, 9 czerwca 2018 r.

 Link do audycji TUTAJ