Śniadanie w Trójce, 10 listopada 2018 r.

 Link do audycji TUTAJ