Śniadanie w Trójce, 17 listopada 2018 r.

 Link do audycji TUTAJ