Śniadanie w Trójce, 15 grudnia 2018 r.

 Link do audycji TUTAJ