Śniadanie w Trójce, 29 grudnia 2018 r.

 Link do audycji TUTAJ