Aktualności z Parlamentu Europejskiego
Nowa Wspólna Polityka Rolna
piątek, 16 października 2020Aktualności z Parlamentu Europejskiego
Po dwóch latach prac nadchodzi moment przyjęcia stanowiska Parlamentu Europejskiego ws. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Na najbliższej sesji plenarnej będziemy głosować trzy sprawozdania w sprawie rozporządzeń ustanawiających ramy legislacyjne dla WPR na kolejny okres programowania. […]
Odpowiedź komisarza ds. rolnictwa nt. wsparcia sektora drobiarskiego
piątek, 19 czerwca 2020Aktualności z Parlamentu Europejskiego
Posłowie do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski, Krzysztof Hetman i Adam Jarubas zwrócili się do unijnego komisarza ds. rolnictwa z wnioskiem o wsparcie sektora drobiarskiego w związku z jego dramatyczną sytuacją ekonomiczną wynikającą z pandemii Covid-19. Publikujemy odpowiedź komisarza Janusza Wojciechowskiego.
Posiedzenia Komisji AGRI - w cieniu Covid i ASF
czwartek, 14 maja 2020Aktualności z Parlamentu Europejskiego

W minionych tygodniach Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim zbierała się wielokrotnie, aby podnosić kluczowe dla rolników kwestie. Naturalnie, wszystkie spotkania odbywają się obecnie w postaci wideokonferencji. […]

Od pola do stołu
piątek, 14 lutego 2020Akualności z Parlamentu Europejskiego
Wiosną 2020 r. Komisja Europejska przedstawi strategię „od pola do stołu" oraz rozpocznie szeroko zakrojoną debatę z zainteresowanymi stronami obejmującą wszystkie etapy łańcucha żywnościowego i wyznaczającą drogę do sformułowania bardziej zrównoważonej strategii żywnościowej.  […]
O imporcie wołowiny z USA
wtorek, 3 grudnia 2019Akualności z Parlamentu Europejskiego
Spór dotyczący importu z USA wołowiny wyprodukowanej z zastosowaniem hormonów trwa w zasadzie już od 30 lat i wciąż nie widać jego końca, choć rezolucja Parlamentu Europejskiego może być ważnym krokiem ku jego zakończeniu. […]
O imporcie produktów drobiowych z Ukrainy
wtorek, 3 grudnia 2019Akualności z Parlamentu Europejskiego
Kontrowersyjne praktyki stosowane przez ukraińskich producentów drobiu importowanego do Unii Europejskiej od miesięcy są piętnowane przez posła Jarosława Kalinowskiego. Podczas ostatniej sesji plenarnej w Strasburgu kwestią tą zajmował się Parlament Europejski. […]
Z wizytą w Parlamencie Europejskim, 5-9 X 2019
wtorek, 15 października 2019Akualności z Parlamentu Europejskiego
Jesienne Kwiaty to bardzo wdzięczna i piękna nazwa Klubu Seniora działającego w Goworowie. To właśnie Kwiaty - pełne wigoru, energii i radości - sprawiły, że kolejny wyjazd do Brukseli organizowany przez posła Jarosława Kalinowskiego był tak rozśpiewany. Energię Jesiennych Kwiatów uzupełniał profesjonalizm strażaków z Sadownego, którzy także, razem z reprezentacją samorządu tej gminy, skorzystali z zaproszenia i odwiedzili Parlament Europejski. […]
Posiedzenie Komisji AGRI
wtorek, 4 grudnia 2018Aktualności z Parlamentu Europejskiego

W dniach 21 i 22 listopada 2018 r. miało miejsce kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

 […]
Posiedzenie Komisji AGRI
piątek, 19 października 2018Aktualności z Parlamentu Europejskiego

W dniach 8 i 9 października 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 […]