Aktualności z Parlamentu Europejskiego
Posiedzenie komisji AGRI
poniedziałek, 6 lutego 2017Aktualności z Parlamentu Europejskiego
Styczniowe posiedzenie komisji rolnictwa i rozwoju wsi PE to przede wszystkim poszukiwanie rozwiązań najbardziej palących problemów, z jakimi zmagają się europejscy rolnicy, rozmowy z brazylijskim ministrem rolnictwa i plany maltańskiej prezydencji dotyczące sektora rolnego. […]
Poseł Jarosław Kalinowski dla "New Europe"
środa, 11 stycznia 2017New Europe
Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój europejskiego rolnictwa to temat artykułu, jaki dla czasopisma i portalu internetowego "New Europe" napisał poseł Jarosław Kalinowski. Tekst ukazał się w specjalnym, noworocznym numerze pisma. […]
Posiedzenie komisji AGRI
środa, 11 stycznia 2017Aktualności z Parlamentu Europejskiego
9 stycznia 2017 r. po raz pierwszy w nowym roku obradowała Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Posłowie wysłuchali sprawozdania specjalnej grupy zadaniowej ds. rynków rolnych na temat obecnej sytuacji w rolnictwie. […]
Sytuacja w Syrii
poniedziałek, 12 grudnia 2016Aktualności z PE
Informacje, które nieprzerwanie docierają do nas z Syrii od czasu rozpoczęcia konfliktu w tym kraju, są przerażające i tragiczne. Gwałcone są prawa człowieka, codziennie giną cywile, bombardowane są szpitale. Fanatyczni terroryści nie mają żadnych hamulców i skrupułów, a mieszkańcy Syrii żyją w strachu i bojaźni czy przetrwają do następnego dnia. […]
Strategia UE na rzecz skroplonego gazu ziemnego i składowania gazu
poniedziałek, 12 grudnia 2016Aktualności z PE
Obecnie dużo dyskutuje się na temat nieodnawialnej energii oraz jej wyczerpujących się zasobów. Szacuję się, że najpopularniejsze złoża, takie jak ropa naftowa oraz węgiel kamienny, skończą się ok. roku 2040 roku. […]
W jaki sposób ujednolicić kontrole rybołówstwa w Europie
poniedziałek, 12 grudnia 2016Aktualności z PE
W Unii Europejskiej obowiązuje jednakowe prawo dotyczące rybaków. Jednak skarżą się oni, że zasady nie są respektowane tak samo w każdym kraju i czasem kontrola połowów odbywa się bardziej, a czasem mniej rygorystycznie. […]
Wykonanie rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
poniedziałek, 12 grudnia 2016Aktualności z PE
Każdy z nas ma do czynienia z materiałami mającymi bezpośredni kontakt z żywnością: z naczyniami, w których spożywamy posiłki, z akcesoriami, których używamy do ich transportu, czy z opakowaniami, w których są sprzedawane gotowe produkty. Niejednokrotnie też zastanawiamy się nad ich składem i właściwościami, wybierając takie artykuły, które według nas są bezpieczne dla żywności, którą spożywamy, a tym samym nie mają szkodliwego wpływu na nasze zdrowie. […]
Globalne cele oraz zobowiązania UE dotyczące żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie
poniedziałek, 12 grudnia 2016Aktualności z PE
Zwiększająca się z roku na rok liczba ludności na świecie powoduje wzrost zapotrzebowania na żywność, a jej niedostatek prowadzi do głodu i ubóstwa. Niedożywienie uwidacznia się głównie wśród dzieci i przybiera postać zaburzeń w organizmie związanych z zahamowaniem wzrostu lub niską masą ciała, spowolnieniem naturalnych procesów rozwoju, ogólnym pogorszeniem stanu zdrowia. […]
Podpisanie, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego podczas Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
poniedziałek, 12 grudnia 2016Aktualności z PE
Porozumienie paryskie, podpisane przez 28 państw członkowskich UE w Nowym Jorku w kwietniu 2016 r., podkreśla istotę działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i jasno określa cel osiągnięcia „neutralnej dla klimatu gospodarki światowej". […]