Aktualności z Parlamentu Europejskiego
Sytuacja w Syrii
poniedziałek, 12 grudnia 2016Aktualności z PE
Informacje, które nieprzerwanie docierają do nas z Syrii od czasu rozpoczęcia konfliktu w tym kraju, są przerażające i tragiczne. Gwałcone są prawa człowieka, codziennie giną cywile, bombardowane są szpitale. Fanatyczni terroryści nie mają żadnych hamulców i skrupułów, a mieszkańcy Syrii żyją w strachu i bojaźni czy przetrwają do następnego dnia. […]
Strategia UE na rzecz skroplonego gazu ziemnego i składowania gazu
poniedziałek, 12 grudnia 2016Aktualności z PE
Obecnie dużo dyskutuje się na temat nieodnawialnej energii oraz jej wyczerpujących się zasobów. Szacuję się, że najpopularniejsze złoża, takie jak ropa naftowa oraz węgiel kamienny, skończą się ok. roku 2040 roku. […]
W jaki sposób ujednolicić kontrole rybołówstwa w Europie
poniedziałek, 12 grudnia 2016Aktualności z PE
W Unii Europejskiej obowiązuje jednakowe prawo dotyczące rybaków. Jednak skarżą się oni, że zasady nie są respektowane tak samo w każdym kraju i czasem kontrola połowów odbywa się bardziej, a czasem mniej rygorystycznie. […]
Wykonanie rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
poniedziałek, 12 grudnia 2016Aktualności z PE
Każdy z nas ma do czynienia z materiałami mającymi bezpośredni kontakt z żywnością: z naczyniami, w których spożywamy posiłki, z akcesoriami, których używamy do ich transportu, czy z opakowaniami, w których są sprzedawane gotowe produkty. Niejednokrotnie też zastanawiamy się nad ich składem i właściwościami, wybierając takie artykuły, które według nas są bezpieczne dla żywności, którą spożywamy, a tym samym nie mają szkodliwego wpływu na nasze zdrowie. […]
Globalne cele oraz zobowiązania UE dotyczące żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie
poniedziałek, 12 grudnia 2016Aktualności z PE
Zwiększająca się z roku na rok liczba ludności na świecie powoduje wzrost zapotrzebowania na żywność, a jej niedostatek prowadzi do głodu i ubóstwa. Niedożywienie uwidacznia się głównie wśród dzieci i przybiera postać zaburzeń w organizmie związanych z zahamowaniem wzrostu lub niską masą ciała, spowolnieniem naturalnych procesów rozwoju, ogólnym pogorszeniem stanu zdrowia. […]
Podpisanie, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego podczas Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
poniedziałek, 12 grudnia 2016Aktualności z PE
Porozumienie paryskie, podpisane przez 28 państw członkowskich UE w Nowym Jorku w kwietniu 2016 r., podkreśla istotę działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i jasno określa cel osiągnięcia „neutralnej dla klimatu gospodarki światowej". […]
Porozumienie o współpracy strategicznej między Europolem a Chinami
poniedziałek, 12 grudnia 2016Aktualności z PE
Zawarcie umowy międzynarodowej z państwem trzecim lub organizacją międzynarodową musi być wcześniej zaakceptowane przez Radę UE oraz Parlament Europejski. Porozumienie o współpracy strategicznej między Europolem a Chinami dotyczy wymiany informacji strategicznych, operacyjnych, technicznych lub niejawnych. […]
Z Poznania do Brukseli
wtorek, 6 grudnia 2016Aktualności z Parlamentu Europejskiego
Jak co roku, Parlament Europejski odwiedzili studenci i wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  […]
Posiedzenie komisji AGRI
czwartek, 1 grudnia 2016Aktualności z Parlamentu Europejskiego
28 i 29 listopada odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. prezentacje dotyczące innowacyjnego rolnictwa oraz środków zapobiegających zakłóceniom rynkowym po zniesieniu kwot mlecznych.  […]