O imporcie produktów drobiowych z Ukrainy

 Umowa UE-Ukraina zmieniająca preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą.

Projekt rezolucji dostępny jest tutaj: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0024_PL.html#title1

Uzasadnienie do głosowania - poseł Jarosław Kalinowski:

Import produktów drobiowych z Ukrainy stanowi duże zagrożenie dla konkurencyjności europejskiego rolnictwa. Problem ten stał się jeszcze większy w momencie, gdy rozpoczęto import piersi z kurczaka z kością formowanych w taki sposób, aby kwalifikowały się do zerowej stawki celnej. Co więcej, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) rozważał też przyznanie pożyczki w wysokości 100 milionów euro na sfinansowanie zakupu słoweńskiej firmy produkującej mięso drobiowe przez dużą ukraińską firmę. We wszystkich tych sprawach wielokrotnie apelowałem razem z innymi kolegami posłami do Komisji Europejskiej prosząc o interwencję. Cieszy mnie, że ostatecznie do pożyczki nie doszło, a w kwestii luki wykorzystywanej przez ukraińskich producentów KE wprowadza wreszcie dodatkowe pozycje taryfowe, dzięki czemu będziemy mieli przynajmniej kontrolę nad ilością importu. Komisja musi jednak bardzo dokładnie monitorować przestrzeganie warunków umowy handlowej, zwłaszcza przez stronę ukraińską, aby nie doszło do kolejnych nadużyć, gdyż nadrzędnym priorytetem powinno być dobro naszych producentów.