O imporcie wołowiny z USA

 Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (rezolucja)

Projekt rezolucji dostępny jest tutaj: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0076_PL.html

Uzasadnienie do głosowania - poseł Jarosław Kalinowski:

Spór dotyczący importu z USA wołowiny wyprodukowanej z zastosowaniem hormonów trwa w zasadzie już od 30 lat. Stany Zjednoczone wielokrotnie stosowały cła odwetowe, a UE odnawiała zakaz przywozu mięsa poddanego działaniu hormonów, pozwalając na import jedynie wołowiny posiadającej certyfikat produkcji bez ich stosowania. Światowa Organizacja Handlu (WTO), która prowadzi postępowanie arbitrażowe, niejednokrotnie przyznawała rację zarówno Stanom, jak i Unii, zezwalając na cła odwetowe, jak również na zakazy importu mięsa niecertyfikowanego. W ramach negocjacji wprowadzono kontyngenty taryfowe, określające ilość importowanej wołowiny wysokiej jakości, wyprodukowanej zgodnie z naszymi wymogami, otwarte również dla innych państw. Obecnie proponuje się zwiększenie USA dostępu do tego kontyngentu, jednak przy zachowaniu takiej samej całkowitej ilości importu (45 tys. ton). Rozwiązanie to zapewnia zgodność z wymogami WTO i chroni unijny rynek przed zaburzeniami, wydaje się to zatem rozsądnym kompromisem.