Posiedzenie komisji AGRI

 W dniach 30 - 31 sierpnia 2017 r. w Parlamencie Europejskim odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwszego dnia dyskutowaliśmy o zaleceniach dotyczących mandatu negocjacyjnego w porozumieniach handlowych UE z Australią oraz z Nową Zelandią. Zwróciliśmy uwagę na fakt, iż w Nowej Zelandii liczba krów przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 21, a eksport mleka z Nowej Zelandii stanowi 88 % produkcji, natomiast eksport mleka z Europy to 14 % produkcji. Zarówno Australia jak i Nowa Zelandia są nastawione na eksport produktów rolniczych i są bardzo konkurencyjne, dlatego mleko i produkty mleczne oraz wołowina muszą być wyłączone z negocjacji. Stwierdziliśmy, iż nie możemy pozwolić na napływ większej ilości baraniny i jagnięciny z tych krajów, lecz musimy być ostrożni w negocjacjach, skupić się na tym co produkujemy, gdzie, na jaki rynek i jak ma wyglądać nasza spójna polityka klimatyczna i ekologiczna.

Tego samego dnia wysłuchaliśmy prezentacji badania Jednostki ds. Prognozowania Naukowego STOA pt. „Rolnictwo precyzyjne i przyszłość rolnictwa w Europie". Rolnictwo precyzyjne to sposób gospodarowania wykorzystujący nowoczesne technologie, mający na celu poprawę wydajności rolnictwa. Zarówno w uprawie roślin jak i w hodowli zwierząt gospodarczych produkcja jest bardziej wydajna i kontrolowana. Kluczowym elementem tego podejścia do zarządzania gospodarką jest zastosowanie technologii informacyjnej i elementów takich jak np. GPS, skomputeryzowane systemy sterowania, oprogramowania, czujniki, a nawet wykorzystanie robotyki oraz dronów. Nie zapominajmy jednak, że rolnicy potrzebują wsparcia, aby z powodzeniem wdrożyć nowe technologie.

Kolejnego dnia posiedzenia komisji dyskutowaliśmy o perspektywach i wyzwaniach dla unijnego sektora pszczelarskiego. Sektor ten ma ogromne znaczenie dla rolnictwa i jest jego integralną częścią, gdyż ok. 84 % gatunków roślin zapylana jest właśnie przez pszczoły. Od zapylania uzależnione jest 76 % całkowitej produkcji żywności. Szczególną uwagę zwróciliśmy na obecność podrabianego miodu na rynku UE. Miód jest trzecim najczęściej podrabianym produktem na świecie i dlatego należy skutecznie walczyć z tym zjawiskiem zarówno w celu obrony unijnych pszczelarzy jak i z myślą o ochronie konsumenta. Ponadto inwazyjne gatunki obce (np. roztocze Varroa, chrząszcz ulowy, szerszeń azjatycki) wyrządzają pszczelarzom potężne szkody oraz dokonują znacznych spustoszeń w populacji pszczół, dlatego należy przeprowadzić odpowiednie badania nad skutecznymi środkami zwalczającymi zagrożenia. Coraz większego znaczenia nabierają też zagadnienia dotyczące zdrowia pszczół. Stwierdziliśmy, iż w ramach przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej należy zwiększyć poziom finansowania dla sektora pszczelarstwa w UE, ponieważ populacja pszczół wzrosła od 2004 roku o 47,8 %,  a obecne fundusze nie są wystarczające.

Następne posiedzenie Komisji AGRI odbędzie się 25 września.