Posiedzenie komisji AGRI

 W dniach 20 i 21 czerwca 2018 r. w Parlamencie Europejskim odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Karin Kadenbach przedstawiła projekt sprawozdania w sprawie przejrzystości unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym. Przypomniała, że w ramach dyskusji nad stosowaniem glifosatu w październiku 2017 r. powstała inicjatywa obywatelska Stop the Glyphosate, która mówiła o zakazie stosowania glifosatu i ochronie ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycydami oraz o inicjatywie reform nad przejrzystością procesów dopuszczania pestycydów do obrotu rynkowego. Sprawozdawczyni zwróciła uwagę na poufność danych dostępnych dla konsumentów. Część z tych danych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, należy objąć ochroną, ale w przypadku zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt wszelkie informacje poufne winny zostać opublikowane. Dodatkowo stwierdziła, że wyniki różnych badań powinny być dostępne w internecie na stronach właściwej agencji, aby każdy zinteresowany mógł się z nimi zapoznać. W wynikach badań opublikowane będą wtedy wnioski o zawartych substancjach szkodliwych a nie o ich ilości w danym produkcie. Zaproponowała też, aby odbywały się konsultacje społeczne oraz włączenie opinii publicznej do procesu konsultacyjnego. Dodatkowo w przypadku pojawiania się nowych informacji na temat już zatwierdzonych substancji powinno się wykonywać ich kontrole i weryfikacje, które zostaną sfinansowane z budżetu unijnego. Sugerowała też, by eksperci pracowali w sposób bardziej niezależny jeżeli chodzi o ocenę ryzyka, by wzmocniono współpracę naukową wewnątrz każdego państwa członkowskiego. Należałoby powołać także większą liczbę ekspertów, zabezpieczyć większą ilość środków pieniężnych na badania, jak i zwiększyć ilość pracowników European Food Safety Authority, czyli Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). W czasie wymiany poglądów europosłanka A. Schreijer-Pierik zastanawiała się też w jaki sposób uniemożliwić pojawianie się fałszywych informacji o produktach oraz w jaki sposób komunikować się z konsumentami na poziomie ogólnoeuropejskim.

 

Kolejnym punktem obrad była wymiana zdań na temat sprawozdania dotyczącego ochrony zwierząt podczas transportu w UE i poza nią. Sprawozdawca J. Dohrmann poinformował komisję, że państwa członkowskie nie przestrzegają aktualnie obowiązującego rozporządzenia. Występują problemy z egzekwowaniem ochrony zwierząt w trakcie transportu do rzeźni. Zwierzęta w czasie przewozu do ubojni powinny mieć zapewnioną odpowiednią temperaturę boksu, wodę do picia, możliwość ruchu, swobodnego leżenia, a także postój, który byłby przeznaczony na karmienie i odpoczynek. To właśnie jakość, a nie długość transportu wpływa na dobrostan zwierząt. Wielu przewoźników nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów, a większość kierowców umiejętnie omija kontrole inspekcji weterynaryjnej, aby uniknąć kar finansowych za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie żywych zwierząt podczas transportu. Dodatkowo pojawia się także problem przewozu do państw poza UE, m.in. do Turcji czy Chin - tutaj kontrole są trudniejsze do przeprowadzenia. Zaproponowano alternatywne rozwiązania dla przewożenia żywych zwierząt na długich odcinkach, takie jak rozpowszechnienie ubojni mobilnych czy wprowadzenie transportu nieprzetworzonych artykułów mięsnych (tusz zwierzęcych). Wielokrotnie powtarzano też argument zdrowotny, który mówi, iż hormony stresu wydzielane przez zwierzęta w czasie przewozu do rzeźni negatywnie wpływają na jakość mięsa spożywanego przez ludzi. Warto również zastanowić się nad zmianą nawyków żywieniowych Europejczyków. Wszak białko pochodzenia zwierzęcego mogłoby być zastąpione białkiem roślinnym.