Posiedzenie komisji AGRI

Rolnictwo w Brazylii

25 stycznia gościem komisji rolnictwa i rozwoju wsi w Parlamencie Europejskim był Blairo Maggi, brazylijski minister rolnictwa. Rozmowy koncentrowały się wokół podobieństw i różnic pomiędzy rolnictwem europejskim a systemem rolnym w Brazylii.

W Brazylii, podobnie jak w UE, dużo uwagi poświęca się trosce o środowisko naturalne. Strategia zrównoważonego rozwoju determinuje działania brazylijskiego rządu w kwestiach rolnych, podobnie jak ma to miejsce w Europie. Brazylia to kraj bardzo urodzajnych gleb oraz klimatu, który pozwala na nawet dwukrotne zbiory w ciągu roku, dlatego tak ważne jest zorganizowanie rolnictwa w sposób, który uniemożliwi nadmierną eksploatację ziemi. Ze względu na duże zalesienie wprowadzono także prawo ograniczające możliwości przekształcania gruntów leśnych na pola uprawne. Zgodnie z jego zapisami od 70% do 80% lasów znajdujących się na terenach należących do rolników nie może zostać wyciętych pod uprawę. Dzięki takiemu rozwiązaniu ponad 60% powierzchni kraju, w mniejszym lub większym stopniu, jest chronione przed skutkami niszczenia środowiska, co jest szczególnie istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Brazylia to m.in. niezwykle cenny las tropikalny.

W przeciwieństwie do modelu europejskiego rolnictwo w Brazylii jest jednak w znacznej mierze nastawione na produkcję przemysłową. Kraj ten zaopatruje około 7% światowego rynku żywności, eksportując przede wszystkim tani cukier, kawę, drób oraz wołowinę, co jest niezwykłym wynikiem zważywszy na fakt, że tylko 8% gruntów jest przeznaczona na siew, a 19% to pastwiska. Brazylijczycy zawdzięczają to w dużej mierze wprowadzaniu nowych technologii, które zwiększyły efektywność produkcji żywności. W Brazylii stosuje się m.in. wiele środków chemicznych: pestycydów i antybiotyków, które na terenie UE są zakazane. Mimo że, jak zapewnił minister, funkcjonują tam odpowiednie organy kontrolujące legalność stosowanych metod produkcji, w przypadku, gdyby Brazylijczycy chcieli eksportować na teren UE większe ilości swoich towarów, niezbędne byłoby dostosowanie do wymogów europejskich całej struktury fitosanitarnej. A to wiązałoby się z dużymi kosztami.

Rozmowy z ministrem dotyczyły również negocjacji w sprawie porozumień handlowych między UE a Brazylią. Posłowie wyrażali obawę, że konsekwencją ewentualnego importu żywności z tamtego regionu mogłoby być przeniesienie na kontynent europejski choćby chorób cytrusów oraz krów. Dopytywali również o kwestie związane z genetycznie modyfikowaną żywnością, która w Brazylii produkowana jest na masową skalę. Minister potwierdził, że taka produkcja rzeczywiście ma miejsce, zaznaczając jednocześnie, że wielu producentów stosuje naturalne nasiona i ma do tej kwestii stosunek bardzo rygorystyczny.

 

Problem ptasiej grypy

Komisja AGRI poświęcona była również problemowi epidemii ptasiej grypy, która w ostatnich miesiącach rozprzestrzenia się na terenie Unii Europejskiej. Wirus dosyć szybko mutuje, przez co mamy do czynienia z wieloma jego szczepami, które w zależności od rodzaju mogą być niebezpieczne dla życia ludzkiego.

Choroba jest niebezpieczna dla wszelkiego ptactwa, w tym również tego hodowlanego. Szczególnie narażone na działanie wirusów są kurczaki hodowane na wolnym wybiegu, indyki oraz kaczki. Badania ekspertów wykazały, że głównymi czynnikami mającymi wpływ na zachorowalność są migrujące ptaki oraz transport zwierząt pomiędzy regionami. Wśród pomysłów, których wprowadzenie w celu zatrzymania epidemii rozważa Komisja Europejska, jest m.in. wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na wolnym wybiegu, co jedynie dowodzi jak daleko jesteśmy od satysfakcjonującego rozwiązania problemu ptasiej grypy.

Odpowiednie przepisy weterynaryjne, przymus okresowego badania ptaków, regionalizacji działań tak, aby nie wyłączać z handlu regionów nieobjętych chorobą, dopłaty w wysokości 50% do uboju i dezynfekcji - to działania już podjęte. Przynoszą one wymierne skutki, jednak pomimo tego wielu rolników zmuszonych było do pomniejszenia stada nawet dwukrotnie.

Minimalne standardy hodowli królików

Tego samego dnia komisja AGRI głosowała również nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy, dotyczącym minimalnych standardów hodowli królików. Większość poprawek zostało przyjętych wraz z całym dokumentem. Sprawozdanie będzie teraz rozpatrywane podczas sesji plenarnej PE.

Priorytety prezydencki maltańskiej

1 stycznia 2017 r. rozpoczęła się maltańska prezydencja w Radzie UE. Priorytety dotyczące rolnictwa, na których będzie się koncentrowała maltańska prezydencja, przedstawił posłom komisji AGRI przedstawiciel Malty.

Będą to przede wszystkim zagadnienia dotykające spraw takich jak wirus ptasiej grypy, popularyzacja rolnictwa ekologicznego, przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej, wzmacnianie konkurencyjności rolników, polepszanie dobrostanu zwierząt, płynna wymiana najlepszych praktyk między rolnikami oraz wstępne porozumienie handlowe z Wielką Brytanią.

Marnotrawstwo żywności

Komisja AGRI zajmowała się również problemem marnotrawstwa żywności w UE, które osiągnęło bardzo niepokojącą skalę. Każdego roku, mimo przydatności do spożycia, wyrzuca się nawet 132 mld ton żywności. Przeciętny konsument wyrzuca nawet 35% produktów spożywczych, które nadają się do jedzenia. Przetwórnie marnują 19% produktów spożywczych.

Potencjalnych rozwiązań problemu jest wiele. Ważnym jest, by miały one charakter kompleksowy i były implementowane na każdym poziomie łańcucha żywnościowego.