Przedstawiciele kółek rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich z wizytą w Brukseli