Uroczystości pod pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie, 11 listopada 2014 r.