Przyznanie nagród w konkursie: Polska tradycja w Europie