Osadnicy i pionierzy docenieni - Legnica 17 maja 2015 r.