Rozśpiewani goście w Parlamencie Europejskim, 11-15 czerwca 2016 r.