Spotkanie z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Pracodawców, Właścicieli i Dzierżawców Nieruchomości Rolnych