Życiorys

Jarosław Kalinowski urodził się 12 kwietnia 1962 roku, z zawodu jest rolnikiem - właścicielem 32 hektarowego gospodarstwa, a z zamiłowania działaczem społecznym.

Ukończył studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także podyplomowe Studium Wspólnotowego Prawa Rolnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Jarosław Kalinowski pochodzi z rodziny ludowców. Jego dziadek i ojciec byli znanymi w okolicy działaczami. Na rozwój jego osobowości znaczący wpływ wywarła również Zofia Solarzowa - pedagog, współtwórczyni uniwersytetów ludowych i założycielka Ludowego Zespołu Artystycznego „Promni", do którego należał w czasie studiów.

Swoją aktywność publiczną rozpoczynał w 1981 r. od działalności w Związku Młodzieży Wiejskiej. W Polskim Stronnictwie Ludowym działa od 1989 r. W latach 1990 - 1997 pełnił funkcję wójta gminy Somianka w województwie ostrołęckim. Jako wójt, znacząco przyczynił się do rozwoju gminy. Był dobrym gospodarzem, budował drogi, zakładał wodociągi, budował i remontował szkoły. Jednak osobiście za największy swój sukces uważa zdobyte w tym czasie doświadczenie, nabycie umiejętności współpracy i współżycia z ludźmi, wsłuchiwania się w ich problemy i opinie. To dzięki temu zyskał sympatię sąsiadów i tytuł Honorowego Wójta Gminy Somianka.

Ciesząc się zaufaniem mieszkańców okręgu ostrołęcko-siedleckiego zdobył mandat posła na Sejm RP II, III, IV, V i VI kadencji. W latach 1993-1997 był sekretarzem Klubu Parlamentarnego PSL. Od kwietnia 2000 r. do końca III kadencji Sejmu pełnił natomiast funkcję przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PSL.

W 1997 r. został wicepremierem, ministrem rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz przewodniczącym Komitetu Rozwoju Regionalnego Rady Ministrów. Ponownie funkcję wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi pełnił od października 2001 r. do marca 2003 r. Był w tym czasie również przewodniczącym Rady Informatyzacji Wsi oraz współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. Dwukrotnie kandydował na stanowisko prezydenta z ramienia PSL (2000, 2005).

Jarosław Kalinowski był również dwukrotnie wybrany na fotel wicemarszałka Sejmu RP (2005, 2007). W tym czasie był również współprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej. Funkcję wicemarszałka sprawował do roku 2009, gdy zdobył mandat do Parlamentu Europejskiego. W 2014 roku wyborcy także obdarzyli go swoim zaufaniem i ponownie został wybrany na stanowisko Posła do Parlamentu Europejskiego. W Brukseli pracuje w Komisji Rolnictwa PE.

Szczególnym momentem politycznej drogi Jarosława Kalinowskiego były końcowe miesiące negocjacji warunków naszego wejścia do UE w 2002 r. Jego bezkompromisowość, twarde i konsekwentne działania pozwoliły na osiągnięcie dla Polski, dla polskiej wsi, warunków umożliwiających rozwój naszego rolnictwa. Należą do nich: podwojenie dopłat bezpośrednich, zwiększenie kwoty mlecznej o 1,5 mln ton, zwiększenie wsparcia finansowego dla gospodarstw niskotowarowych, zwiększenie funduszy na rozwój wsi i dobre warunki w zakresie ochrony ziemi przed wykupem. Jako jedyny z 10 ministrów z państw kandydujących proponował ze skutkiem pozytywnym uproszczony system dopłat. Gdyby nie to, ponad połowa polskich rolników nie dostałaby ani 1 złotówki dofinansowania. Po Kopenhadze stał się wzorem dla innych, jak należy walczyć o polskie interesy.

Podczas swojej działalności Jarosław Kalinowski kilkakrotnie przemierzył Polskę. Wszędzie, gdzie się pojawiał, przykładał wielką wagę do spotkań z samorządowcami. Nigdy o nich nie zapomina podczas głosowań i konstruowania dobrego dla wspólnot lokalnych prawa. Pomimo licznych sukcesów politycznych Jarosław Kalinowski nigdy nie zapomniał też o swoich korzeniach - w swoich działaniach dąży do poprawy warunków życia na wsi, wsłuchuje się uważnie w głosy polskich rolników i walczy o ich dobrobyt.

Swoją działalnością zdobył zaufanie ludowców i pełnił liczne funkcje we władzach krajowych PSL. Od października 1997 r. do marca 2004 r. był prezesem Stronnictwa. Podczas VIII Kongresu w 2008 r. został natomiast wybrany na przewodniczącego Rady Naczelnej PSL. Ponownie stanowisko to Kongres powierzył mu w 2012 roku.

Jarosław Kalinowski sprawdził się jako działacz i polityk. Sprawdził się także jako człowiek i ojciec rodziny. Zbudował dom. Posadził wiele drzew. Ma trzech synów - Bartosza, Marcina i Kacpra, a także dwie córki - Ewę i Danutę. Rodzina stale się powiększa i jest już dziadkiem 6 wnuków. Jego żona Aleksandra jest dyrektorem szkoły podstawowej w Jackowie Górnym i również pracuje w rodzinnym gospodarstwie.