Parlament Europejski

Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE wybieraną w sposób bezpośredni, a także jednym z największych demokratycznych zgromadzeń parlamentarnych na świecie. Zasiada w nim 751 posłów, by reprezentować 500 mln obywateli UE. Są oni wybierani co pięć lat przez wyborców z 28 państw członkowskich.

Wybrani posłowie łączą się w grupy zgodnie ze swoimi przekonaniami politycznymi. Grupy polityczne powstają po to, by lepiej bronić stanowisk swoich członków. Obecnie w PE istnieje siedem grup politycznych.

Większość szczegółowej pracy Parlamentu odbywa się na szczeblu wyspecjalizowanych komisji, przygotowujących sprawozdania, które są następnie poddawane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym.

Parlament odgrywa czynną rolę w sporządzaniu projektów legislacyjnych, mających wpływ na codzienne życie obywateli, na przykład w dziedzinie ochrony środowiska, praw konsumenta, równości szans, transportu oraz swobodnego przepływu pracowników, kapitału, usług i towarów. Parlament wraz z Radą ma również kompetencje w zakresie rocznego budżetu Unii Europejskiej.

Regulamin PE to szczegółowe ramy działalności Parlamentu w praktyce. Ponieważ PE reprezentuje wszystkich europejskich obywateli, wielojęzyczność tego zgromadzenia stała się jednym z jego najważniejszych aspektów. Dokumenty parlamentarne są publikowane we wszystkich językach urzędowych UE, a każdy poseł do PE ma prawo wypowiadać się w wybranym przez siebie języku urzędowym.

Strona internetowa Parlamentu Europejskiego