Grupy polityczne

Posłowie są członkami grup politycznych; do grup wstępują bez względu na narodowość, w zależności od poglądów politycznych. Obecnie w Parlamencie Europejskim istnieje 7 grup politycznych.


Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

 

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

 

Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

 

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie

 

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

 

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica

 

Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej

Grupy określają własną organizację wewnętrzną powołując przewodniczącego (lub, w przypadku niektórych grup, dwóch współprzewodniczących), prezydium i sekretariat.

W sali posiedzeń plenarnych miejsca są przydzielane posłom w zależności od ich przynależności politycznej, od lewej strony do prawej, po uzyskaniu zgody przewodniczących grup.

Aby utworzyć grupę polityczną, potrzeba 25 posłów reprezentujących co najmniej jedną czwartą Państw Członkowskich. Przystępowanie do kilku grup politycznych jest zabronione.

Niektórzy posłowie nie należą do żadnej grupy politycznej, są to posłowie niezrzeszeni.

Przed każdym głosowaniem na posiedzeniu plenarnym grupy polityczne analizują sprawozdania opracowane przez komisje parlamentarne i wnoszą poprawki.

Stanowisko przyjęte przez grupę jest ustalane w drodze porozumienia wewnątrz grupy, na żadnego posła nie można nałożyć obowiązku głosowania w określony sposób.