Poseł w Parlamencie Europejskim

Jarosław Kalinowski pełni funkcję posła do Parlamentu Europejskiego od 14 lipca 2009 roku.

Podczas VII kadencji PE brał czynny udział w pracach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako jej członek, oraz w spotkaniach Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako zastępca. Uczestniczył również w posiedzeniach Delegacji do spraw Stosunków z Irakiem, Delegacji ds. Stosunków z Parlamentem Panafrykańskim, a także Delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw Stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią.

25 maja 2014 roku Jarosław Kalinowski został ponownie wybrany do Parlamentu Europejskiego, gdzie jako poseł VIII kadencji pozostaje członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią, a także zastępcą w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Delegacji do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia.