Śniadanie w Trójce, 8 kwietnia 2017 r.

 Link do audycji TUTAJ