Śniadanie w Trójce, 22 kwietnia 2017 r.

 Link do audycji TUTAJ