Śniadanie w Trójce, 30 kwietnia 2017 r.

 Link do audycji TUTAJ