Śniadanie w Trójce, 6 maja 2017 r.

 Link do audycji TUTAJ