Śniadanie w Trójce, 24 czerwca 2017 r.

 Link do audycji TUTAJ