Śniadanie w Trójce, 9 września 2017 r.

 Link do audycji TUTAJ