Śniadanie w Trójce, 7 października 2017 r.

 Link do audycji TUTAJ