Śniadanie w Trójce, 4 listopada 2017 r.

 Link do audycji TUTAJ