Śniadanie w Trójce, 23 czerwca 2018 r.

 Link do audycji TUTAJ