Śniadanie w Trójce, 16 czerwca 2018 r.

 Link do audycji TUTAJ