Śniadanie w Trójce, 7 lipca 2018 r.

 Link do audycji TUTAJ