Śniadanie w Trójce, 8 września 2018 r.

 Link do audycji TUTAJ