Śniadanie w Trójce, 5 stycznia 2019 r.

 Link do audycji TUTAJ