Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi dotyczące przypadków zaniechań administracyjnych lub niewłaściwego administrowania ze strony instytucji UE. Rzecznik nie rozpatruje skarg na władze lub instytucje krajowe, regionalne lub lokalne.

Rzecznik otrzymuje i rozpatruje skargi od obywateli i rezydentów Unii, przedsiębiorstw i instytucji.

Rzecznika wybiera Parlament Europejski na 5-letnią, odnawialną kadencję.

Strona internetowa Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.