Europejska Partia Ludowa

Grupa EPL

To europejska partia polityczna, która zrzesza proeuropejskie, chadeckie, ludowe, konserwatywno-liberalne i centroprawicowe partie głównie z krajów Unii Europejskiej. Do EPL należą 73 partie, w tym dwie z Polski: Polskie Stronnictwo Ludowe i Platforma Obywatelska. EPL reprezentowana jest w Parlamencie Europejskim jako Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci).

Grupa EPL jest aktualnie największą i najstarszą spośród siedmiu grup politycznych funkcjonujących w 9. kadencji Parlamentu Europejskiego. Na początku obecnej kadencji PE w jej skład wchodziło 182 posłów (spośród 748 wszystkich posłów). Posłowie wybrani do Parlamentu Europejskiego z list partii członkowskich EPL (czyli np. z PSL-u) zobowiązani są przystąpić do Grupy EPL w Parlamencie Europejskim.

Przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej od 2019 roku jest Donald Tusk, zaś przewodniczącym Grupy EPL w Parlamencie Europejskim jest Manfred Weber.

Najważniejsze idee, jakie przyświecają Chrześcijańskim Demokratom, to przede wszystkim troska i rozwój demokracji, która – jak coraz częściej widzimy – nie jest pewnikiem danym Europejczykom raz na zawsze. Wierzymy także w projekt zjednoczonej Europy – zależy nam na silnej, sprawnie działającej Unii Europejskiej, troszczącej się o wolność, bezpieczeństwo i dobrobyt swoich obywateli.

Naszym fundamentem są wartości judeochrześcijańskie – zobowiązujemy się do obrony wolności wyznawanej religii. Bliskie są nam wartości, takie jak godność, wolność, solidarność, poszanowanie praw człowieka i praworządności. Sprzeciwiamy się jakiejkolwiek formie totalitaryzmu.

Opowiadamy się za społeczną gospodarką rynkową, opartą na wolności, równości i uczciwości, która promuje przedsiębiorstwa prywatne.

Chcemy odpowiedzialnie zarządzać zasobami naturalnymi, dlatego bliska jest nam idea zrównoważonego rozwoju, który zaspokajając nasze życiowe potrzeby, ochroni jednocześnie naszą planetę dla naszych dzieci i wnuków.

Zachęcamy do stosowania nowych technologii oraz prowadzenia badań mających na celu poprawę jakości życia.