O problemach tytoniarzy

5 marca 2021

3 marca 2021 roku poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski spotkał się z przedstawicielami producentów tytoniu z Zamojszczyzny.

Zaniepokojeni redukcją wsparcia na przestrzeni ostatnich lat wyrazili swe obawy co do przyszłości sektora, podkreślając jak bardzo zredukowała się liczba plantatorów w Polsce. Jest to bezpośrednio spowodowane stopniowym wygaszaniem subwencji do produkcji tytoniu przyznawanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (z uwagi na szkodliwy wpływ wyrobów tytoniowych na zdrowie Europejczyków).

Polska ma wieloletnie tradycje w uprawie tytoniu i należy do grupy pięciu największych producentów w Unii Europejskiej, którzy dostarczają 85% produkcji całej UE, a brak wsparcia dla tego sektora spowoduje utratę dochodów i miejsc pracy dla tysięcy rolników w naszym kraju. Dlatego, mając na uwadze dobro plantatorów i ich rodzin, poseł Kalinowski pomógł utrzymać  mechanizm przejściowego wsparcia krajowego na obecnym poziomie (do 50% puli środków finansowych dla danego sektora), przekonując do swych racji grupę Europejskiej Partii Ludowej podczas głosowania zapisów nowej WPR w październiku ubiegłego roku. Takie stanowisko stało się oficjalnym stanowiskiem Parlamentu Europejskiego i ma duże szanse utrzymać się podczas negocjacji z Radą UE. Aby zatem dalej móc wspierać rodzimych producentów tytoniu, o utrzymanie takiego stanowiska muszą się postarać przedstawiciele naszego rządu, negocjując ostateczne zapisy nowej Wspólnej Polityki Rolnej w Brukseli.