Posiedzenie Komisji AGRI 26-27.10.2020

28 października 2020

W dniu wczorajszym, podczas posiedzenia komisji ds. rolnictwa i rozwoju wsi w Parlamencie Europejskim (wciąż w trybie zdalnym), poseł Jarosław Kalinowski zapytał przedstawiciela Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności o sytuację rolników w strefach objętych restrykcjami ze względu na chorobę afrykańskiego pomoru świń (ASF). Chodzi o długie utrzymywanie stref zagrożenia (niebieskich), w których hodowcy ponoszą ogromne straty, nie otrzymują żadnych rekompensat, a ponadto są skazani na praktyki monopolistyczne odbiorców. W odpowiedzi doradca ds. zarządzania kryzysowego, pan Francisco Reviriego Gordejo zauważył, że strefy utrzymywane są przez odpowiedni czas, który KE ustala po konsultacjach z władzami lokalnymi, uwzględniając wielkość obszaru zagrożenia i spełnianie kryteriów kwalifikujących do ich zniesienia.

W tej kwestii posłowie do PE Jarosław Kalinowski, Krzysztof Hetman oraz Adam Jarubas wysłali również pismo do Komisji Europejskiej, prosząc o wyjaśnienie i podjęcie odpowiednich działań.

Treść pytania do KE poniżej:

Podejmowane przez Polskę krajowe środki ostrożnościowe polegające na wyznaczaniu obszaru zapowietrzonego i obszaru zagrożonego w związku z ogniskiem ASF są wystarczające, by zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Pod względem epizootycznym nieuzasadnione jest wyznaczanie długo utrzymywanych obszarów zagrożenia (stref niebieskich), gdyż zwalczanie ogniska ASF jest łatwiejsze niż zapobieganie jego rozprzestrzenianiu przez wolnożyjące zwierzęta (dziki). Ponadto obrót świniami jest pod całkowitą kontrolą Inspekcji Weterynaryjnej i nie może się odbywać bez świadectw zdrowia wydawanych w różnych trybach. Tymczasem przemieszczanie się dzików nie podlega ludzkiej kontroli. Dlaczego zatem rygory w strefie niebieskiej mają być większe niż w strefie czerwonej?

W strefie niebieskiej rolnicy, w których gospodarstwie nie wystąpiło ognisko, ponoszą ogromne straty, najpierw z powodu braku możliwości zbytu żywca, a następnie wskutek obowiązku sprzedaży świń tylko do wyznaczonych ubojni, co skutkuje monopolistycznymi praktykami, tj. obniżeniem ceny skupu świń do poziomu znacznie poniżej opłacalności produkcji.

Rolnicy prowadzący hodowlę w strefie niebieskiej nie otrzymują żadnego wsparcia ze strony państwa, a utrzymywanie strefy niebieskiej przez ponad rok i dłużej po wystąpieniu ogniska (choć w roku 2018 była ona zdejmowana po 3 miesiącach) jest niezrozumiałe i krzywdzące.

Czy Komisja Europejska przewiduje zmianę przepisów w taki sposób, aby umożliwić „czystym" gospodarstwom ze stref niebieskich dalszą produkcję wieprzowiny?